B R I C - à - B R A C

 

degoedepoezie.nl _ copyright © 2004-2020 _ illustratie en tekst Johan de Goede


wasmens
de la sublime tomas tranströmer sur thoreau


traduit en français assez génial mais librement à partir d'allemand d'Hanns Grössel
leitmotiv wildnisverelendung, veredlung, vereinigung oder/ou la sauvageté du composition de noblesse 


le lézard ou le bond pour la vie 


stuiterde, tot giacometti, verwaaide kerstballen, rotterdam : stuiterde... 


smeergoed 


harde kop er vol van 

het de hemel aan te reiken

07.09.2008


onder de Noorderzon op Noorderzon over Noorderzon te verNoorderzont

of: d'egyptische wederkeer aller dingen,

't groene gras aan de horizon

onder de Noorderzon op Noorderzon over Noorderzon te verNoorderzont
10.07.2008plaatsbepaling, larmoyant
10.06.2008 / 22:55olympiade, of: hoe ik wensde dat ik zóó goed had kunnen zijn
23.05.2008onderweg
26.02.2008tot beeldernij sprak
21.01.2008getroffene
04.12.2007koning en koningin
07.11.2007kennismaking
03.10.2007buiten kennis
12.08.2007meditatief
10.07.2007Het Vrouwebos Revisited
29.05.2007lof der zotheid
29.12.2006"Der Konig schreit" 


11.12.2006Noodlots pin 


23.11.2006Uitscheursel 


11.11.2006


in de beliedering
10.10.2006Zwemmer in de Golven...1998
10.10.2006Das Thomas Bernhard Gerät..
04.06.2006Stenen van sneeuw sneeuwen de sneeuwende stenen

As van het licht licht het lichtende as
21.01.2006laat het horen en zien

in gesnaarde interferentieën

vergaan
19.11.2005Schermheerschap.
16.11.2005


kop

webbronnen

in wuifmomenten

en wolkovergave

overrompelen

vuurstenen

doofpot

gruzelementen
10.10.2005


" je wil niets beweren of het moest vederlicht zijn,

zo onnadrukkelijk als waterjuffervoetjes -

ondertussen het meesterlijke van de aanraking aantonen,

de paletten van de betekenis hanteren -

poëzie in tegenzinnen spreken"
07.10.2005Muze zag.
30.09.2005


verklikt klik ik

ik klik verklikt

geklikt!

geklikt!
22.09.2005Dichtdevies.
14.08.2005Vervaarlijke draagster
6.07.2005


poetst de poetsepoets van de grote poets


zich in de webben spinnen laten :

als het web in de spin

in zijn web geschoten

het web in spint


de spin ging in, de spin ging uit, ontspon de totale verspinning

tot elke spin tot het web gegaan, het webgespan te uitgesponnen spon
03.07.2005Met je hoofd in de wolken van het dampende niets.
30.06.2005


ruimt

de lijkwade van alles dat wij ons wijsmaken


ragfijn ingesponnen in de stofwebben van de stilte

bij de lichtste aanraking
21.06.2005

09.06.2005zinnebeelden
( in tien beweegbare tableau's en vijf tekstvallen)
03.06.2005Benart : Manus Spiritus Cliccus
of:
het Uitputtende van de Wil in de Materie
30.05.2005


L O G A T O M A I R

verdrinkingsnood op de internetzee ? het verschijnsel van het weblog !

de quantenklanten van de tot logatomen ge´mplodeerde webbommetjes voor het denken :

als virtuele testwoorden voor de virtuele Microfoon die ons afluistert,

ons toefluistert : zet de ontstekingswoorden nu op scherp :

reverb ! ( herbewoord U ! )

feedback ! (al te Babylonisch)
21.07.2006.................................................................Brighton Venue ...................................
11.04.2005

21.07.2006Aristotelseikel
21.07.2006Journalismus
26.08.2004


( de verbinding verbroken hebbende ) :

het leven verschrikkelijk, maar dan ook verschrikkelijk, onverbiddelijk onverbiddelijk
schoon daar en boven- de kruitdampen afgeblazen, het fluiten uitgezongen,-
ik die dit zogenaamde stug volgehoudene stugvolhoudende revolveer,
'n alibi door de nacht onder de sterren tot mijn oord van kogelbellen dwong

mijn tingelend lijk dat het een lieve lust was totaal swingende getroffen & tot en met
de getroffen maatregelen tingelde & tingelende rondwaarde, te doelbewust eropuit
het romantisch nihilistisch wanhopige vastklampen aan zoeen vermaleide toekomst,
gelazerde in de zogenaamde glazen, als gladgestreken en opgewreven, lekker weg was

de devotie van het zich de graven steeds te delven leren zou
en, waarvan acte, alle woorden in minuut daaraan vuil te maken

al is het versterven precisie-werk, het overleven blijft een kwestie van zelfgenoegzaamheid
31.05.2004Lijflied
31.05.2004Ridderreizang


26.11.2004Genotsknots
11.11.2004


’k ben even m’n webbeding aan ’t bewebberen...

o webgoed m’n webhart, web-ik m’n webbing, te dinges-dangeswebst m’n webding
of ik beweb-idee m’n webzaak? m’n websnee! - bewebmest ende verwebschept des Webs moordwebkuil
m’n webgif tot webvang, m’n webmaal tot web-orde m’n webzwatel websnikkel webwordt

m’n web aan het plegen, m’n web aan de degen

webkets m’n webklets, webklats m’n webspat, webkots m’n webzwets
en in webslag d’olijke webnoot ter webkarwats m’n webzweet opbewebbert ja, ja-ja-ja! o, webbehemel m’n webhel
m’n webplek weblek m’n webgat m’n webgoot den webdruppel mijner webknuppel totaal verwebt

m’n web aan het lijntje, m’n webwoed woof

m’n webbom webzweer verbewebbalt m’n webzeer, webstal m’n webkraam
van webbekedee m’n web-al webbewinding verwebspint, ’n webfantasme bewebvliegt:
verwebkruizigt m’n weborgasme, verwebgrafgraaft dit webmorasme (zuiverst weborgasme!), &O! kankerkankerwebkanker m’n webbegenezing

’s webbeswebbitter webberitus webt ter webhallucinatie
deze webwas webbes-nietes tot het bittere webeinde - de weblucht ingeblazen
03.09.2004Heritage
31.03.2004zitten, portretificaal van zinnen in de stilte van de ruimte
de tijd van de penseelstreken op het linnen als eindeloos

aldaar heeft het model zijn pose welwillend aangenomen:
alsook de afstand tot alles wat het werkelijk was erin genomen

afleidsmanoeuvre van het main d'œuvre,
bemiddeling van oneigenlijke middelen
-
gevraagd wordende gebiedt de beleefdheid dit aanbod
tot voornaam elitairisme een kleine onsterfelijkheid te bezitten-


hoe betrekkelijk! ja, het model heeft zijn pose welwillend aangenomen
maar tenslotte vermag het niets het volstrekt nutteloze te ontkrachten imperatief
dit scheppende wezen te voeden, -het kan geen bron ongedronken laten,
geen bron tot laving onthouden tot de bodem ten onder ontdoken te zijn, -en vreest niets zozeer:

vreest de muze gifmengster te bevinden in liederlijke staat,
in kennelijke staat, -en het niets zelve te pontificaal frontaal:
van deze zetel te tuimelen tot het grote grote zwart
of tot de perfecte ondergrond...

ultiem sterflijk alles in de doeken gedaan

( geschreven nav. de portretterij, alsook:)


21.03.2004


van het doek tot het doek in de doeken

& waarnaar 'het genomen werd',
het naar zijn ware 'unieke' aard beproefd 'recept'


Plato's minachting voor de dubbele schijnvertoning dacht je wel te kunnen delen, ware het niet dat het een schijngedachte is-
elk 'verschijnen' van je persoontje een manifest incognito : alibi, het cruciale verloren
roof van de ziel : tabula rasa, nature morte, trompe d'œil

maar de radicaliteit van het zijn graaft valkuilen, legt hinderlagen,
vat iets van je noodlot in de volvoeringen der schijnbewegingen & afleidingsmanoeuvre's


( geschreven nav. de portretterij )
19.03.2005O jo de jojo
17.03.2004

....lectorum salutem!


12.03.2004


geestig zeg, dat geestige internet!

sleutelgat in de transparante 'virtualiteit'
een bepaalde openheid met een bepaalde indirectheid
openbaart in deze ontsnappende beweging de zich bewerkstelligende mens

hoe dubbel zijn vliegerijen op virtuele hoogten
slechts een verlangen naar een derde weg : creatio ex nihilo bevliegen-
gaten waardoorheen het waait, waardoorheen het ontsnapt, ontsnappen zal?

maar hoe open is het web?
het web is alles behalve open
eerder volkomen ondoorzichtelijk:

ook daar weer totaal op het toeval aangewezen,
je hebt er maar mooi op te vertrouwen dat je de juiste links legt,
dat je de juiste vlieg-vlucht-route moge kiezen...

 

(voor de geschiedenis : dit was de dag dat <http://www.degoedepoezie.nl> het web op ging)

9.03.2004


www.degoedepoëzie.nl - een gebruiksaanwijzing

 

at locus temporalis .in nubibus obscuri .cum insatientibus furere


deze wereld in het wereldweb der spinnende proleten, professionals en profeten,

-o in ijle ijdele bezoeking der bezoekingen zijn wij allen één,

treffen wij ons op dit kruispunt in het labyrint in eeuwige aanbouw verbouwende,

ons supra-nieuwe babylon om een eind heen in het rond te klikken,

klikklikklikkerdeklik, hier klik ik, klikt gij mij, gevangen zijt gij in deze beeldverwarring

maar zal daar zijn, zijn geweest

smeermiddel, smeermiddel, smeermiddel-------smeermiddel, smeermiddel, smeermiddel

 

overweging van het web in het web op het web-

Alles staat de mens in het teken van het organiseren van het beeldmateriaal dat zijn bestaan op aarde veroorzaakt-

Iedere klik verlost je van de vorige en elk verlossend beeld ben je verloren-

Het bestaan als het zachte klikken in en op de grote verklikker-

Alles staat de mens in het teken van zijn nieuwe leven-

“Het geslacht had hierin de hand”, dacht de kop in het web in de kop sneller-

Soortement Baron von Münchhausen-effect om van Don Quichote en Sancho Pancha nog maar te zwijgen-

En alzo zijn bestaan het zachte ploppen in de sloffen van het pantoffelrullelulleroffelofferdier en... “het is allemaal smeergoed!”

-of, voor de komposteur van een overlevingsstrategie,

tja, een soort smeermiddel, zo zul je het maar noemen-

en je virtueele folder openen

 

(voor de geschiedenis,voor wanneer zij even virtueel van die plek verdwenen: dit zijn de oorspronkelijke teksten van de openingspagina's, de 'eerste' inzet, het motto, oorspronkelijk & virtueel 'waaronder' )

(en zo geschiedde het)
en daaraan voorafgegaan

terug in de tijd

vond
1 9 9 3


Boek IV - p. 92
1 9 8 8


......


Deksels d'Ixelles Decor
1 9 8 8Het Boek van Pandora


02.06.2006Web / dicht / tekst . Overzichtde goedepoezie.nl - copyright © 2004/2018 illustratie en tekst Johan de Goede