men kan de interferentie ook handmatig veranderen door een van beide balkjes tijdelijk stil te zetten

 

 

snaargedicht

 

terug naar bric-à-brac